Polityka jakości

Firma Fitness Authority® jest jednym z największych w Europie producentem i eksporterem suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Wprowadzamy na rynek produkty dystrybuowane oraz produkowane pod własną marką, spełniające najwyższe standardy jakościowe. Dzięki doświadczeniu wysoko wykwalifikowanej i kreatywnej kadry, gwarantujemy naszym Klientom wysoką jakość usług, profesjonalną obsługę, pomoc i doradztwo optymalne dla indywidualnych potrzeb.

Pracujemy w Systemie Zarządzania Jakością, zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz wymogami przepisów bezpieczeństwa żywności, które gwarantują bezpieczeństwo towarów żywnościowych wprowadzanych do obrotu. Deklarujemy, że opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością jest zgodny z zasadami określonymi w normie ISO 9001:2008, podlega ciągłej weryfikacji i doskonaleniu. Chcemy budować jakość naszej marki w taki sposób, aby kojarzyła się z najwyższą jakością.

Cel ten będziemy realizować poprzez:

  • budowanie partnerskich warunków współpracy z największymi i najlepszymi producentami produktów żywnościowych, w tym suplementów diety;
  • ciągłe poszerzania oferty tak, aby była ona jak najbardziej kompleksowa, w tym doskonalenie istniejących i tworzenie nowych linii produktowych, spełniających najwyższe wymagania naszych Klientów.
  • tworzenie programów partnerskich, wspomagających budowanie sieci dystrybucji
    w Polsce i na świecie,
  • spełnianie wszelkich niezbędnych wymagań prawnych oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
  • udział w ważnych wydarzeniach świata kulturystyki i fitness w Polsce i na świecie,
  • stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników;
  • promowanie zdrowego stylu życia;

Działania Kierownictwa i wszystkich pracowników Firmy skupiają się na wprowadzaniu w życie hasła: My wyznaczamy standardy, inni nas naśladują.